bg-01

Thông tin dự án (18 TẦNG)

6 [ 92.28m2 ]
2 PHÒNG NGỦ

7 [ 101.55m2 ]
2 PHÒNG NGỦ

1 [ 103.47m2 ]
2 PHÒNG NGỦ

2 [ 122.31m2 ]
3 PHÒNG NGỦ

3 [ 55.56m2 ]
1 PHÒNG NGỦ

4 [ 101.05m2 ]
2 PHÒNG NGỦ

5 [ 96.65m2 ]
2 PHÒNG NGỦ

Tháp Căn Hộ
[ 18 TẦNG ]

( click vào mặt bằng xem chi tiết )
Liên hệ thuê văn phòng: 0918696968