pic

VĂN PHÒNG TẦNG 25 - 26

VĂN PHÒNG 305,59 m2
VĂN PHÒNG 367,99 m2
VĂN PHÒNG 523,08 m2
SẢNH THANG
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI THẤP TẦNG
VĂN PHÒNG
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI TẦNG THÁP
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI CAO TẦNG
WC NỮ
WC NAM
HÀNH LANG CHUNG