pic

VĂN PHÒNG TẦNG 20 - 21 - 22

VĂN PHÒNG 226,56 m2
VĂN PHÒNG 369,28 m2
VĂN PHÒNG 176,31 m2
VĂN PHÒNG 176,31 m2
VĂN PHÒNG 193,14 m2
SẢNH THANG
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI THẤP TẦNG
VĂN PHÒNG
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI TẦNG THÁP
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI CAO TẦNG
WC NỮ
WC NAM
HÀNH LANG CHUNG