pic

VĂN PHÒNG TẦNG 29 - 30

VĂN PHÒNG 305,59 m2
VĂN PHÒNG 343,43 m2
VĂN PHÒNG 544,38 m2
SẢNH THANG
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI THẤP TẦNG
VĂN PHÒNG
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI TẦNG THÁP
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI CAO TẦNG
WC NỮ
WC NAM
HÀNH LANG CHUNG